Léčebné účinky

cieplickie Termy

Na území Cieplic

vyvěrají termální prameny, slabě mineralizované, fluoro-křemičité. Při všech procedurách spojených s vodou (cvičení v bazénu, minerální koupele, perličkové koupele, hydromasáže, sprchy, vířivé koupele, podvodní masáže, inhalace ad.) používáme výhradě léčivou termální vodu, což výrazně zvyšuje léčebné účinky. Právě tím, jak široce je zde využívána léčivá termální voda, se cieplické lázně odlišují od ostatních lázní v Polsku. Cieplická voda zahřívá nejen pokožku, ale také hlouběji se nacházející cévy. To vede k rozšíření cév a prokrvení vnitřních orgánů.

Přírodní podzemní voda

je především skutečný roztok rozpuštěných minerálních a organických látek a plynů. Může obsahovat také koloidní soli organických sloučenin, jakož i minerálních sloučenin, čili kysličníku křemičitého, křemičitanů a hydroxidů některých kovů. Léčebné účinky spočívají především v přítomnosti a koncentraci solí rozložených na ionty a vytvářejících skutečné roztoky. Ty dokáže lidské tělo lépe přijmout, snáze pronikají skrze pokožku a sliznice, ať už při pitných kúrách nebo při koupelích. Léčebné účinky koupelí způsobují složky, které jsou rozpustné ve vodě a v tucích.

Léčebné účinky

 

závisí do značné míry na tom, jak jsou jednotlivé složky obsažené ve vodě schopny pronikat skrze pokožku. Zjistilo se, že nejlépe proniká skrze pokožku jód, kysličník uhličitý, radon či sirovodík, zatímco hůře sodík, draslík nebo ionty síry. Složky, které proniknou skrze pokožku, se částečně ukládají v rohovinové vrstvě pokožky a postupně difundují do krve. Ionty ve formě depo, které jsou uloženy v pokožce, mají rovněž vliv na uvolňování tkáňových hormonů, jako jsou: acetylcholin, bradykinin, histamin nebo serotonin. Složky, které proniknou do krve, vyvolávají adaptační reakce organismu, jejichž charakter závisí na typu dané složky minerální vody.

Cieplické minerální prameny mají vlastnosti


močopudné, zabraňují krystalizaci kyseliny močové a zároveň i tvorbě kamenů v močovém ústrojí. Ukázalo se, že balneoterapie za pomoci cieplických pramenů má vliv na zvyšování koncentrace fluoru v krevním séru a kostní tkáni. U onemocnění ozubice uplatňují lázně Cieplice hydroterapii ústní dutiny, která spočívá v masáži dásní fluoro-křemičitou vodou pod zmenšeným tlakem.

 

Cieplické minerální prameny

mají nejvyšší obsah kysličníku křemičitého (do 100 mg/l) v Polsku. Biologická úloha křemíku spočívá v jeho podílu na procesu mineralizace kostí, zpevňování pojivové tkáně a budování struktury kůže a vlasů.

 

 

 

 

 

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk