Menu


MENU
Ankieta badająca zadowolenie Kuracjusza

Charakterystyka źródeł

Ze względu na pochodzenie, wody ze złoża "Cieplice" są wodami infiltracyjnymi o zróżnicowanym wieku od 16-22 tys. lat.

Są to wody:

 1. słabozmineralizowane (mineralizacja jest niższa od 1000 mg/dm3)

 2. fluorkowo - krzemowe (zawartość fluoru wynosi od 3 -13 mg/dm3, a ilość krzemionki pod postacią kwasu metakrzemowego dochodzi do 126  mg/dm3)

 3. termalne (w ujęciach płytkich temperatura dochodzi do 37 C, natomiast w odwiertach głębokich  temperatura sięga nawet do 87 C.

Cieplickie złoża są najgorętszymi źródłami w Polsce.

 

Skład mineralny wód leczniczych:

KATIONY ANIONY
 • Sodowy Na+  
 • Potasowy K+  
 • Litowy Li
 • Wapniowy Ca2+
 • Magnezowy Mg2+
 • Żelazowy Fe2+
 • Fluorkowy F-
 • Chlorowy Cl-
 • Siarczanowy SO2-4
 • Wodorowęglanowy HCO-3

 

Charakterystyka złoża wód leczniczych Cieplic

Złoże leczniczych wód termalnych Cieplic usytuowane jest w obrębie masywu granitowego Karkonoszy. W rejonie wypływu źródeł oprócz lokalnych wystąpień osadów rzecznych i deluwialnych holocenu i  pleistocenu,  dominującą rolę odgrywa  górnokarboński  granit karkonoski. Dla występowania termalnych wód leczniczych Cieplic ogromne znaczenie ma tektonika tego obszaru. Złoże wód termalnych związane ze skałami granitowymi, traktować należy jako strukturę hydrogeologiczną szczególnego rodzaju. Jest to skomplikowany przestrzennie zbiornik wód podziemnych , utworzony przez sieć szczelin skalnych. Źródłem ciepła dla tych wód są zasoby cieplne wnętrza ziemi. Są to wody szczelinowe głębokiego krążenia, które samoczynnie wypływają na powierzchnię pod wpływem podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego.

 

 Wody lecznicze ze złoża Cieplice ujęte są w postaci źródeł płytkich i głębokich odwiertów . Głębokość  jednego z odwiertów   sięga do 2002,5m.

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk