‹ powrót

Działalność

1.Misja Spółki

Misją spółki jest świadczenie wielofunkcyjnych, ciągle doskonalonych jakościowo usług ukierunkowanych na pełne zaspokojenie potrzeb kuracjuszy krajowych i zagranicznych w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz turystyki zdrowotnej, w ramach prowadzonych profili leczniczych na bazie unikatowych leczniczych wód termalnych.


 

2.Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:    
1)działalność szpitali PKD 86.10.Z,
2)praktyka lekarska ogólna PKD 86.21.Z,
3)praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z,
4)praktyka lekarska dentystyczna PKD 86.23.Z,
5)działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A,
6)produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z,
7)pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 08.99.Z,
8)hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z,
9)obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  PKD 55.20.Z,
10)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A,
11)pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z,
12)sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B,
13)sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.25.Z,
14)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
15)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
16)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
17)pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich PKD 96.01.Z,
18)wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
19)działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
20)pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
21)działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z.Formatka BIP

Data publikacji: 2007-09-22 14:58:05
Ostatnia aktualizacja: 2011-02-09 13:20:06
Ilość wyświetleń : [ 3644 ]
Opublikował: Robert Moskwa
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk