‹ powrót

ZABIEGI

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem›

Urządzenie KRIOPOL pozwala na miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze poniżej 150oC....

więcej
Inhalacje lekowe›

Inhalacje mineralne z dodatkiem leku. Zabieg wykonywany jest wyłącznie na zlecenie lekarza. Efekty terapeutyczne: przyspieszają oczyszczanie...

więcej
Parafinoterapia›

Okłady parafinowe miejscowe wykonywane przy pomocy płatów parafinowych o temp. Do 38 oC Efekt terapeutyczny poprzez temperaturę i...

więcej
Pole magnetyczne stałej i niskiej częstotliwości /Magnetotron/›

Magnetronik jest przeznaczony do terapii pulsującym polem magnetycznym małej częstotliwości. Pod wpływem pola magnetycznego jony znajdujące się w...

więcej
Prądy interferencyjne /Interdyn/›

Zabieg wykonywany przy pomocy aparatu w celu uzyskania działania przeciwbólowego, przekrwiennego i zmniejszającego napięcie mięśniowe...

więcej
Jonoforeza›

Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Do jontoforezy...

więcej
Laser biostymulacyjny›

Zabieg polegający na precyzyjnym naświetlaniu tkanek za pomocą światła laserowego o parametrach biostymulacyjnych. Istota oddziaływania...

więcej
Laser biostymulacyjny punktowy›

Zabieg polegający na precyzyjnym naświetlaniu tkanek za pomocą światła laserowego o parametrach biostymulacyjnych. Efekty terapeutyczne: poprzez...

więcej
Gimnastyka lecznicza zbiorowa›

Ćwiczenia wykonywane w grupie pod okiem instruktora w specjalnie do tego przeznaczonej sali gimnastycznej. Ćwiczenia dopasowane do możliwości, wieku i...

więcej
Gimnastyka lecznicza indywidualna›

Przywracanie sprawności fizycznej poprzez rozwijanie i kształtowanie narządów ruchu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu...

więcej
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk