Leczenie schorzeń metabolicznych i otyłości

Celem wdrożenia nowego produktu jest dotarcie z ofertą do licznej grupy osób z nadwagą i schorzeniami metabolicznymi. Program prowadzi do maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. 
Rehabilitacja stanowi nieodłączny element  procesu leczniczego. Jest drogą do poprawy funkcji organizmu i sprawności, utraconych na skutek choroby oraz jest doskonałym sposobem ograniczenia ryzyka wystąpienia chorób towarzyszących otyłości np. zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, cholesterolemii, niewydolności krążenia, przeciążenia stawów a także problemów psychicznych wynikających z niskiej samooceny.
Opracowany produkt ma charakter uniwersalny w zakresie możliwości wdrożenia we wszystkich Spółkach Grupy PGU.
 
Specjalistyczny profil leczniczy - oferowany przez Uzdrowisko Cieplice to specjalny pakiet świadczeń leczniczych przeznaczonych dla osób z nadwagą i schorzeniami metabolicznymi. Profil kierowany jest dla osób dorosłych w każdym wieku a w szczególności w wieku 20-65 lat, które jednocześnie wymagają działań leczniczych-redukcja tkanki tłuszczowej w tkance podskórnej i innych tkankach oraz narzą, edukacyjnych i profilaktycznych.
 
Wskazania do programu leczenia schorzeń metabolicznych i otyłości – z tej formy rehabilitacji powinny korzystać w szczególności osoby wymagające efektów takich jak:
 
dach a w szczególności zmniejszenie tłuszczu wisceralnego,
-zwiększenie podstawowej przemiany materii (BMR),
-poprawa wskaźnika budowy ciała (zmiana stosunku tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej),
-poprawa wydolności fizycznej,
-edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych i kształtowanie prawidłowych wzorców aktywności fizycznej,
-zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób towarzyszących otyłości,
-zmniejszenie insulinooporności tkanek,
-poprawa profilu lipidowego osocza,
-obniżenie spoczynkowego i wysiłkowego ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna,
-poprawa ogólnego samopoczucia i poprawa zdrowia psychicznego,
-poprawa jakości odżywienia.
 
 
Przeciwwskazania do programu leczenia schorzeń metabolicznych i otyłości: 
 
-leczenie nowotworowe,
-czynna gruźlica,
-ostre stany zapalne,
-choroby zakaźne,
-niewydolność krążeniowo-oddechowa,
-ciąża i okres karmienia,
-niestabilna choroba niedokrwienna,
-nieuregulowane ciśnienie tętnicze,
-tętniak serca i tętnic.
 
Ceny pobytów
Pobyt 8-dniowy (7 noclegów) – 1 575,00 zł w pokoju 1- lub 2-osobowym
Pobyt 15-dniowy (14 noclegów) – 3 150,00 zł w pokoju 1- lub 2-osobowym
 
* Turnusy zaczynają się i kończą w niedziele, podane ceny są cenami brutto i zawierają opłatę klimatyczną.
 
Ceny za pobyt jednodniowy obejmują: 
-zakwaterowanie, 
-wyżywienie (5 posiłków dziennie – pobyt zaczyna się od obiadu w dzień przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu), 
-4 zabiegi dziennie w dni zabiegowe od poniedziałku do soboty (oprócz niedziel i świąt), 
-konsultacja dietetyczna, 
-konsultacja fizjoterapeutyczna i indywidualny program ustalony przez zespół w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska.
 
Aspekty zdrowotne:
-wczesne rozpoznanie schorzeń sercowo-naczyniowych oraz cywilizacyjnych  zagrażających  pacjentowi 
-włączenie właściwego postępowania leczniczego i ukierunkowanie na dalsze monitorowanie schorzeń 
-zmiana nawyków żywieniowych oraz higieny dnia codziennego
-ukierunkowanie pacjenta na właściwą współpracę w zakresie czynnego dbania o własny stan zdrowia  
-zwiększenie zaangażowanie pacjenta w podjęcie aktywnych działań prozdrowotnych 
-poprawa jakości życia i zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zawał serca, udar mózgu , inne  incydenty sercowo-naczyniowe)  mających wpływ na skrócenie życia pacjenta lub istotne pogorszenie jego jakości
możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
 
 
Rezerwacja i informacja dostępna przez całą dobę: tel. (75) 75 33 143; (75) 75 510 03; (75) 75 510 04; (75) 75 510 05; (75) 75 510 57   INFOLINIA  801 587 678 fax (75) 75 525 57
e - mail : marketing@uzdrowisko-cieplice.pl
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku (w wysokości 30% wartości pobytu) na konto Spółki w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji.
Pozostałą kwotę należy wpłacić w recepcji w dniu przyjazdu gotówką lub kartą.
W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty zadatku rezerwacja będzie anulowana.
Ustala się warunki rezygnacji przez kupującego z częściowej lub całkowitej ilości miejsc:
a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu rezerwującemu zostanie zwrócony zadatek (pomniejszony jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł),
b) poniżej 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu Spółka obciąży kuracjusza opłatą manipulacyjną w wysokości 30% wartości pobytu.
W przypadku niewykorzystania  zaplanowanych w ramach pobytów/pakietów/karnetów  pełnopłatnych zabiegów leczniczych/SPA/usług rekreacyjnych z winy Gościa, Spółka nie dokonuje zwrotu  pieniędzy za niewykorzystane zabiegi i usługi.
 
 
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk