30 Mar. 2017

Konferencja Zaczarowany Ogród

Konferencja Zaczarowany Ogród

24 marca w Bardzie odbyła się konferencja pn. Zaczarowany Ogród połączona z powołaniem do życia unikalnego projektu badawczo – naukowego. Było to spotkanie inaugurujące projekt, który swoją innowacyjnością łączy sztukę, technikę oraz naukę. Ma być nowoczesnym kompleksem rekreacyjno – badawczym, który śmiało będzie mógł rywalizować z największymi interaktywnymi muzeami na mapie Polski. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili Bardo swoją obecnością był Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Dardziński, Wojciech Murdzek – Poseł na sejm RP, Kamil Krzysztof Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski, Ewa Mańkowska –  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz wielu znamienitych gości, radnych Województwa Dolnośląskiego, zarządców firm i władz samorządowych. Ideą projektu „Zaczarowany Ogród” jest stworzenie unikalnej w skali światowej placówki kulturalnej, współpracującej z różnymi krajami, które mogą zaprezentować swoją twórczość i tradycję. Efektem współpracy będzie stała, spójna wystawa, umożliwiająca wymianę poglądów oraz kreowanie wartości.

 

Do tych idei odniósł się Wiceminister Piotr Dardziński w swojej prelekcji o nowoczesnej myśli technicznej, która jest motorem rozwoju Polski.

 

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Pana Krzysztofa Żegańskiego oraz lidera i współautora projektu Pana Konrada Tomaszewskiego Uzdrowisko Cieplice miało również swój udział w tej konferencji. 

[ dodano : 30 Mar. 2017 / wizyt : 112 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk