30 Paź. 2014

Polska Grupa Uzdrowisk na I Kongresie Gospodarki Senioralnej


29 października br. odbył się I Kongres Gospodarki Seniorlanej. Gospodarzami wydarzenia były: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i Centrum im. Adama Smitha, zaś jednym z partnerów wspierających była Polska Grupa Uzdrowisk.

Pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej ma na celu stworzenie nowego modelu prywatnych i publicznych inwestycji w usługi dla osób starszych. Uczestnicy Kongresu mieli okazję wysłuchać ekspertów różnych branż związanych z gospodarką seniorlaną, a tym samym ocenic potencjał branży, i jej znaczenie dla gospodarki państwa, a w szczególności dla rynku pracy.

Na wydarzenie składało się kilka debat, podczas których eksperci rozmawiali o różnych obszarach polityki senioralnej. Wśród nich toczyły się rozmowy między innymi na temat zmian w strukturze demograficznej, możliwości finansowania programów senioralnych, opieki medycznej i sanatoryjnej, a także na temat mieskzań dla seniorów i placówek pobytowych dla osób starszych. Goście obecni podczas paneli dyskusyjnych mogli zadawć pytania, dzięki czemu spotkanie zyskało formułę platrormy wymiany poglądów i opinii.

Wśród partnerów wydarzenia nie mogło zabraknąć Polskiej Grupy Uzdrowisk, która poprzez swoje ośrodki, stanowi największą grupę uzdrowisk w kraju, a tym samym poprzez swoją szeroką i kompleksową ofertę dopowiada na potrzeby seniorów i wpisuje się w trend zmian demograficznych i społecznych.

Co więcej, obecnie widoczny jest wzrost roli uzdrowisk wśród innych, tradycyjnych instytucji zajmujących się profilaktyką zdrowotną. Dzieje się tak między innymi dlatego, że współczesne zdroje, to nie tylko zabiegi i rehabilitacja, skierowane do seniorów ale całościowe podejście do pacjenta i gościa, a co za tym idzie, oferowanie mu szerokiej oferty zarówno turystycznej, kosmetycznej, SPA&wellness, jak i rekreacyjnej. A takie są właśnie uzdrowiska w ramach Polskiej Grupy Uzdrowisk, zapewniające taką opiekę, zarówno w ramach szerokiego spektrum profili leczniczych, jak i rehabilitacji poszpitalnej w obszarze różnorodnych schorzeń.

   Gospodarz Kongresu – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej na bieżąco analizuje nowe i istniejące inwestycje w usługi senioralne, domy opieki, systemy finansowania jak również rozwiązania systemowe. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przygotowuje również własne rekomendacje zmian w prawie, definiuje i wskazuje źródła finansowania zarówno dla inwestorów, usługodawców, jak i dla samych seniorów.

***

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.zostało zarejestrowane w czerwcu 2009 roku a jego wyłącznym Akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź S.A. Powołanie TFI wpisuje się w realizację długoterminowej strategii KGHM Polska Miedź, która zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego, dzięki pozyskiwaniu kapitału spoza Grupy KGHM. Utworzenie własnego TFI daje polskiemu gigantowi miedziowemu możliwość stopniowego angażowania się w przedsięwzięcia spoza podstawowego profilu działalności. Struktura formalno - prawna TFI oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) zapewnia pełną przejrzystość procesu inwestycyjnego.

[ dodano : 30 Paź. 2014 / wizyt : 1512 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk