27 Lis. 2012

Polska Grupa Uzdrowisk podczas Dolnośląsko – Saksońskiego Forum Turystycznego


Polska Grupa Uzdrowisk podczas Dolnośląsko – Saksońskiego Forum Turystycznego

27 listopada br. we Wrocławiu odbędzie się już po raz trzeci Dolnośląsko – Saksońskie Forum Turystyczne. Wśród zaproszonych instytucji znalazła się Polska Grupa Uzdrowisk, należąca do KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, skupiająca w swoich ramach Zespół Uzdrowisk Kłodzkich oraz Uzdrowiska: Cieplice, Połczyn i Świeradów – Czerniawa, które wspólnie oferują największą bazę hotelową oraz ofertę uzdrowiskową w Polsce. To międzynarodowe forum turystyczne będzie wyjątkową okazją do prezentacji specjalnych propozycji ośrodków, ze szczególnym zaakcentowaniem pobytów świątecznych i noworocznych w uzdrowiskach.

Dolnośląsko – Saksońskie Forum Turystyczne jest kontynuacją rozpoczętej w maju 2010 roku inicjatywy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, która postawiła sobie za cel wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, zarówno poprzez aktywne działania w obszarze dolnośląskiej turystyki i kultury,jaki prowadzenie dyskusji na temat strategii rozwoju turystycznego regionu, jego promocji i inicjowania projektów współpracy międzyregionalnej.

 

 - Obecność Polskiej Grupy Uzdrowisk podczas tego ważnego wydarzenia branżowego, jakim jest Dolnośląsko – Saksońskie Forum, jest docenieniem turystycznej roli, jaką odgrywają nasze ośrodki w regionie Dolnego Śląska. Uczestnictwo w Forum będzie nie tylko okazją do zaprezentowania bieżącej oferty naszych uzdrowisk, ale również platformą wymiany informacji oraz ewentualnej współpracy z innymi podmiotami, działającymi w obszarze turystyki, a poprzez to przyczyni się do ciągłego doskonalenia naszej oferty pobytowej oraz zabiegowej – mówi Marcin Chmielewski, Prezes Zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., właściciela Polskiej Grupy Uzdrowisk.

 

Do udziału w III Dolnośląsko - Saksońskim Forum Turystycznym zaproszono organizacje i instytucje wspierające rozwój turystyki i kultury, przedstawicieli władz samorządowych, izby turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe z obu regionów. Współpraca międzyregionalna Dolnego Śląska i Saksonii z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia, pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy obu regionów oraz ich wzajemną współpracę.Efektem tego jestsystematyczne umacnianie wizerunku miejscowości uzdrowiskowych jako atrakcyjnych turystycznie miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

 

  - W okresie bożonarodzeniowym i sylwestrowo - noworocznymnaszeuzdrowiska z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zarówno Polacy, jak ituryści z krajów sąsiadujących, coraz częściej doceniają walorynaszych ośrodków oraz miejscowości uzdrowiskowych, gdziemogą połączyć wypoczynek z aktywnością sportową orazzabiegami wellness i SPA. Co więcej, rosnąca liczba gości w uzdrowiskach PGU jest dowodem na to, że nasze działania inwestycyjne zmierzają w dobrym kierunku. A uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach branżowych daje okazję do ich szerokiej promocji dodaje Marcin Chmielewski.

 

Forum organizowane jest od trzech lat przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działań upowszechniających turystykę. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

W czasie trwania tego wydarzenia Polską Grupę Uzdrowisk będzie reprezentował Zespół Uzdrowisk Kłodzkich. Na stoisku promocyjnym prezentowana będzie nie tylko oferta kłodzkich zdrojów, ale także szeroka propozycja pobytowa pozostałych uzdrowisk, tworzących Polską Grupę Uzdrowisk. Uczestnicy Forum otrzymają materiały promocyjne oraz aktualne propozycje, w tym także świąteczno – noworoczne. Natomiast przedstawiciele Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich będą udzielali odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych, zarówno z Polski jak i z Niemiec.

 

III Dolnośląsko – Saksońskie Forum Turystyczne

27 listopada 2012 roku (wtorek), w godz.10.00 – 17.00

Centrum Konferencyjne Hotelu Haston City, ul. Irysowa 1-3, Wrocław

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

***

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało zarejestrowane w czerwcu 2009 roku a jego wyłącznym Akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź S.A. Powołanie TFI wpisuje się w realizację długoterminowej strategii KGHM PM, która zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego, dzięki pozyskiwaniu kapitału spoza Grupy KGHM. Utworzenie własnego TFI daje możliwość stopniowego angażowania się w przedsięwzięcia spoza podstawowego profilu działalności.

Spółka KGHM TFI otrzymała dotychczas zezwolenie na utworzenie trzech Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych.

 

Do tej pory KGHM I FIZAN zakupił większościowe pakiety udziałów w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich oraz Uzdrowiskach: Cieplice, Połczyn oraz Świeradów – Czerniawa. Fundusz KGHM I FIZAN jest również większościowym właścicielm spółki INTERFERIE S.A. oraz hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu.

[ dodano : 27 Lis. 2012 / wizyt : 2699 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk