23 Maj. 2011

Regulamin rejestracji na rehabilitację leczniczą w 2011 r. - rejestracja na II półrocze 2011 r.


REGULAMIN
REJESTRACJI NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ
DO PORADNI REHABILITACYJNEJ
W NZOZ „UZDROWISKO CIEPLICE”

 


1. Rejestracja pacjentów na rok  2011 odbywać się będzie w okresach półrocznych. 
Na pierwsze półrocze w terminie  od 10 stycznia 2011 r., natomiast na drugie półrocze w terminie
od  6 czerwca 2011 r.  Sposób rejestracji określa załącznik do niniejszego Regulaminu pn. Informacja w sprawie sposobu rejestracji.
2. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w Specjalistycznej Przychodni Lecznictwa Uzdrowiskowego (pawilon „Dom Zdrojowy III”) ul. Leśnicza 3 w godz. od 8:00 do 10:00.
3. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.
4. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w Specjalistycznej Przychodni Lecznictwa Uzdrowiskowego nie później niż 30 dni od momentu jego wystawienia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej).
5. Obowiązuje rejestracja osobista.
6. W momencie rejestracji pacjent zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty i dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
 

 

INFORMACJA w sprawie sposobu rejestracji.


Zgodnie z warunkami zawartymi  w Regulaminie określającym zasady rejestracji
pacjentów na rehabilitację leczniczą w systemie ambulatoryjnym  w 2011 roku,
w dniu 6 czerwca  b. r. od godz. 8:00  będą wydawane numerki  w ilości 420 szt.,
upoważniające do rejestracji  na rehabilitację ambulatoryjną w  II półroczu 2011 r.,
w/g schematu:

od nr     1 do   50   rejestracja w dn.   06.06.2011 r.
od nr   51 do 100   rejestracja w dn.   07.06.2011 r.
od nr 101 do 150   rejestracja w dn.   08.06.2011 r
od nr 151 do 200   rejestracja w dn.   09.06.2011 r.
od nr 201 do 250   rejestracja w dn.   10.06.2011 r.
od nr 251 do 300   rejestracja w dn.   13.06.2011 r.
od nr 301 do 350   rejestracja w dn.   14.06.2011 r
od nr 351 do 400   rejestracja w dn.   15.06.2011 r.
od nr 401 do 420   rejestracja w dn.   16.06.2011 r.

1.  Aby otrzymać numerek upoważniający do rejestracji pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty (jedna osoba może otrzymać max. dwa numerki).
2.  W momencie rejestracji pacjent zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty i dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja pacjentów od godz. 8:00 do 10:00.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o zachowanie spokoju i dyscypliny co umożliwi sprawny przebieg rejestracji.

 

[ dodano : 23 Maj. 2011 / wizyt : 3323 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk