12 Kwi. 2017

XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2017 - Konferencja Naukowa

XXIII  edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2017 - Konferencja Naukowa

W dniach 23.-25.03.2017 w Zgorzelcu odbyła się XXIII edycja konferencji dotycząca Międzynarodowego Dnia Inwalidy pn. „Życie bez bólu. Zdrowe Dzieci - Zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych pacjentów – ZDZE - WiP”.  

 

Było to kolejne naukowe spotkanie  lekarzy, fizjoterapeutów,  inżynierów,  biologów,  pedagogów,  psychologów,  pracowników  pomocy społecznej, urzędników państwowych  z  różnych  stron  świata mające na celu wymianę doświadczeń  zawodowych, a także możliwość zapoznania  się  z  najnowszymi  osiągnięciami  z  zakresu  fizjoterapii  i  medycyny.  Podczas międzynarodowej konferencji zostały zaprezentowane osiągnięcia  współczesnej  inżynierii  biomedycznej,  ortopedii  i  medycyny  fizykalnej. Uczestnikami byli goście  z trzynastu państw oraz od  pięciu lat  także studenci  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku. Odbyły się warsztaty terapeutyczne i kursy, w których zaproszeni goście zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogli wziąć udział. Honorowy patronat nad konferencją sprawował Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł. Wśród gości specjalnych byli m.in. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marzena Machałek, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Mróz. Sympozjum organizowane pod kierownictwem Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Dyrektora Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownika Centrum Fizjoterapii w Zgorzelcu Pana prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwińskiego zawierało wiele różnotematycznych sesji naukowych omawiających aktualne problemy medycyny, czy fizjoterapii.

 

W sesji plakatowej wziął udział nasz przedstawiciel dr n. KF Dariusz Milko z wykładem nt. „Ocena wpływu rehabilitacji na zmianę długości mięśni części szyjnej kręgosłupa u osób z dysfunkcją narządu głosu”.

[ dodano : 12 Kwi. 2017 / wizyt : 129 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk