‹ powrót

Narząd ruchu

Rehabilitacja narządu ruchu

REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU  1. Stany pourazowe, ortopedia

 • złamania kręgosłupa i kości tułowia
 • złamania kończyny górnej i dolnej
 • późne następstwa urazów

2. Reumatologia

 • choroby stawów i zbliżone zaburzenia
 • choroby kręgosłupa
 • choroby reumatoidalne
 • choroby kości, choroby chrząstki i nabyte zniekształcenia układu mięśniowo - kostnego (z wyłączeniem 730 - 731)
   

3. Neurologia

 • choroby obwodowego układu nerwowego
 • porażenia połowiczne
 • inne zespoły porażenne

4. Osteoporoza

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk