Walory lecznictwa uzdrowiskowego

Głównym zadaniem

lecznictwa uzdrowiskowego jest leczenie chorób przewlekłych, stanowiących obecnie jeden z najważniejszych problemów społecznych. Obecnie coraz częściej przyczyną zgonów i kalectwa są choroby przewlekłe. Podobnie też, przyczyną skróconego średniego czasu życia i większej umieralności są choroby cywilizacyjne. Wzrasta śmiertelność z powodu choroby wieńcowej, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, raka płuc, cukrzycy i chorób urazowych. Zwiększa się zachorowalność na chorobę wrzodową żołądka, i dwunastnicy, marskość wątroby, przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.

Taki profil

chorób kształtują z jednej strony czynniki szkodliwe zewnętrzne niezależne od człowieka np. toksyczne składniki powietrza, toksyny znajdujące się w wodzie, glebie, produktach spożywczych – są one następstwem rozwoju przemysłu i postępu technicznego współczesnych społeczeństw), a z drugiej strony – szkodliwości zależne od chorego( np. palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie się, ograniczenie aktywności fizycznej).W tym zakresie lecznictwo uzdrowiskowe może być bardzo pomocne poprzez prowadzenie wychowania zdrowotnego i kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnego stylu życia chorych leczonych w uzdrowisku.

Balneologia

i medycyna fizykalna jest to samodzielna dyscyplina medycyny, dysponująca własnymi, specyficznymi metodami leczniczymi i diagnostycznymi. Wyniki leczenia osiągane metodami balneologicznymi mają tę przewagę w stosunku do efektów farmakoterapeutycznych, że są trwalsze i osiągane są metodami bardziej fizjologicznymi, a co najważniejsze, nie wywołują skutków ubocznych. Zabiegi balneologiczne pobudzają mechanizmy adaptacji i uruchamiają rezerwy czynnościowe organizmu. Charakterystyczną cechą przyrodolecznictwa jest działanie czynników leczniczych kompleksowo, gdyż tworzywa naturalne ( wody mineralne, peloidy, gazy)  jakimi posługuje się lecznictwo, mają niezwykle bogaty i złożony skład chemiczny.  

Uzdrowisko Cieplice w ramach profili leczniczych narządu ruchu, układu moczowego i okulistyki oferuje następujące grupy zabiegów.

 

WODOLECZNICTWO

Kąpiele mineralne w basenach i wannach, kąpiele wirowe, perełkowe, kwasowęglowe, masaże podwodne, bicze szkockie, płaszcz wodny, hydroterapia jamy ustnej, aerozole na gałki oczne, kuracja pitna.

PELOIDOTERAPIA

Kąpiele i okłady borowinowe, okłady z pasty borowinowej na przyzębie, tampony borowinowe na gałki oczne, wlewy borowinowe doodbytnicze.

WZIEWANIA

Inhalacje olejkowe i mineralne.

KINEZYTERAPIA

Gimnastyka lecznicza zbiorowa, gimnastyka lecznicza indywidualna.

ŚWIATŁOLECZNICTWO

Promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone (kwarcówka sollux). Laseroterapia.

ELEKTROLECZNICTWO

Galwanizacje i elektrostymulacje, jonoforezy, impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetotron).

INNE

Masaże klasyczne, okłady parafinowe.
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk