ZABIEGI


ZABIEGI
‹ powrót

PNF

PNF


PNF-Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)
Kompleksowa terapia stosowana w celu reedukacji lub odtworzenia konkretnej funkcji ruchowej, utraconej lub zaburzonej w wyniku choroby.

Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, które powodują dysfunkcje narządu ruchu, od stanów lekkich do bardzo ciężkich, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii.

WSKAZANIA
1. Stany po udarach.
2. Choroby nerwowo-mięśniowe.
3. Rehabilitacja pooperacyjna narządu ruchu.
4. Zaburzenia stereotypu chodu.
5. Wadliwa postawa ciała.


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk